Dit draaiboek is gebaseerd op de VLAMO leidraad voor muziekverenigingen – versie 8 – 7 juni 2021. Met dank aan deze organisatie. Dit draaiboek moet voor de start van de repetities worden gecommuniceerd met de leden, de dirigent, de jeugdleden en hun ouders. Ook zal dit geplaatst worden op de website.

Onderstaande regelgeving is ons opgelegd door de overheid en wij hebben ons hier aan te houden!

Algemeen

 • De veiligheidsvoorwaarden zoals die op dat moment gelden in Meersel-Dreef moeten altijd worden opgevolgd.
 • De minimale afstand van 2 m moet altijd in acht worden genomen. Behoudens jeugdleden onder de 12 jaar onderling.
 • Contactoppervlakken (klinken, tafels, stoelen) moeten voor en na de repetitie worden ontsmet. Een vaste ploeg gaat hier een kwartier voor de repetitie voor zorgen. Na de repetitie neemt deze ploeg (Frank, Marlène, Bert en Tin? Kan later ook rouleren.) ook de vloer onder de blazers mee.
 • In geval van klachten blijf je thuis. Om dit concreet te maken:
  Hoofdsymptomen: ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reukverlies, smaakverlies, koorts.
  Andere symptomen: keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen (geen allergie), waterige diarree, hoofdpijn, lopende/verstopte neus.
  Wie één hoofdsymptoom of twee ander symptomen zonder verklaring heeft blijft dus thuis.
  Als je zeven dagen voor de repetitie thuis of op het werk in contact geweest bent met een besmet persoon blijf je thuis.
 • Niemand moet; als je het voor jezelf niet vertrouwd blijf je thuis.
 • Bij vertrek thuis was je nog je handen.
 • Breng zelf een flesje drinken van thuis mee.
 • Laat, indien mogelijk, je instrumentenkoffer in de auto liggen.
 • Bij binnenkomst en vertrek dient iedereen de handen te ontsmetten.
 • Volg bij binnenkomst en vertrek de aangegeven looproute.
 • Iedereen moet altijd een mondkapje dragen. Zolang dat verplicht is!
  Alleen tijdens het blazen en drinken mag het mondkapje worden afgezet. Daarom moeten de stoelen van de blazers minimaal 2 m uit elkaar staan. Als een blazer op staat (bv. om naar het toilet te gaan) zet hij/zij zijn/haar mondkapje weer op!
  De dirigent draagt ook altijd een mondkapje en blijft op 2 m afstand van de muzikanten tijdens het dirigeren.
  Alleen jeugdleden onder de 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.Iedereen zorgt zelf voor een mondkapje!
 • Onderling mag geen materiaal uitgewisseld worden.
 • Voor vragen kun je terecht bij Arjo Riemslag (Galderseweg 97, 4836AD Breda, 076-5610016), hij is ons corona aanspreekpunt.
 • Alle deelnemers aan de repetitie moeten zich verplicht vooraf aanmelden via de mail ten laatste op woensdagavond. Bij bertdamen@skynet.be .
  Jeugdleden melden zich verplicht vooraf aan bij Ashley via de app.
 • Als je thuis komt was je je handen weer.
 • Het corona aanspreekpunt zorgt per repetitie voor aanwezigheidslijsten met naam, mailadres en telefoonnummer van alle deelnemers. Deze worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.
 • Als je binnen 14 dagen na de repetitie toch ziek wordt dan meld je dit bij het corona aanspreekpunt.

Blazers

 • Breng van thuis een doekje mee voor het opvangen van het condenswater. Mocht je hierbij op de vloer/stoel morsen reinig/ontsmet dit dan onmiddellijk. Als het condenswater op je handen komt was/ontsmet die dan onmiddellijk.
  Was deze doek na iedere repetitie op minimaal 60 °C.
  Een wegwerpdoek werp je thuis weg.

Jeugdrepetitie

 • De jeugdleden die gebracht en gehaald worden worden voor de deur afgezet en opgehaald. Begeleiders komen dus niet binnen en houden ook buiten de 1,5 m afstand onderling.