Beste standhouders en bezoekers van de rommelmarkt in Meersel-Dreef,

We hadden gehoopt dat het anders zou zijn maar we zitten ondertussen nog steeds opgescheept met hetCoronavirus.

Als fanfare stelden we ons de vraag wat met derommelmarkt deze zomer? Van de overheid kregen we groen licht om een markt te organiseren, mits we ons aan de nodige, van hogerhand opgelegde voorschriftenzouden houden.

Er leeft onder de mensen en ook bij onze vrijwilligers nog steeds een grote ongerustheid over het virus en zijn gevolgen. Met het bestuur van de fanfare kwamen we tot de conclusie dat we niet elk risico voor de marktbezoekers, standhouders, toezichthouders ede bewoners kunnen uitsluiten. Ook zouden de maatregelen of het niet opvolgen ervan, een mogelijke bron van ergernis kunnen vormen bij één of meerdere betrokken partijen.

Vandaar het besluit van de commissie en het bestuur om te kiezen voor ieders veiligheid en ook dit jaar geen rommelmarkt te organiseren. We hopen echter dat we de rommelmarkt volgend jaar weer kunnen laten doorgaan.

Rommelmarktcommissie en bestuur

Fanfare Voor Eer en Deugd vzw.