Beste standhouders en bezoekers van de rommelmarkt in Meersel-Dreef,

We leven in rare tijden vanwege het Corona-virus, dat meer of minder en onvoorspelbaar blijft sluimeren.

Als fanfare stelden we ons de vraag wat met de rommelmarkt deze zomer? Van de overheid kregen we groen licht om een markt te organiseren, mits we ons aan de nodige, van hogerhand opgelegde voorschriften zouden houden. En dan gaat het over: – verplicht handen ontsmetten voor de bezoekers, – mondkapjes voor de standhouders, – een maximum aantal bezoekers van 1 persoon per lopende meter markt, met tellingen bij begin en einde van de markt, – voor de bezoekers, wandelen over de markt in één richting, – beperken van de duurtijd ivm een verhoogd risico op besmetting, het opstellen van een draaiboek en een risico-analyse, enz…

Na deze voorschriften bestudeerd te hebben kwamen we tot de conclusie dat deze niet haalbaar zijn, willen we elk risico voor de marktbezoekers, standhouders, toezichthouders en de bewoners kunnen uitsluiten. Ook zouden de maatregelen of het niet opvolgen ervan, een mogelijke bron van ergernis kunnen vormen bij één of meerdere betrokken partijen. Niet iedereen wil zich aan de gestelde voorschriften houden, dat lezen we elke dag in de krant, horen we op het journaal of zien we zelf in onze leefomgeving.

Vandaar het besluit van de commissie en het bestuur om te kiezen voor ieders veiligheid en dit jaar geen rommelmarkt te organiseren. We hopen echter volgend jaar er weer helemaal voor te kunnen gaan.

Rommelmarktcommissie en bestuur
Fanfare Voor Eer en Deugd vzw.