Het onstaan

De fanfare “Voor Eer en Deugd” werd opgericht door de paers Kapucijnen van Meersel-Dreef, in 1904. De fanfare moest zorgen voor de muzikale omlijsting van de religieuze vieringen en processies. Al van in de beginjaren telde de fanfare ook Nederlanders onder hun leden, van de buurdorpen Galder en Strijbeek, waarmee Meersel-Dreef al vele jaren een feitelijke eenheid vormt. Al de leden moesten lid zijn van de “derde orde”. Het duurde tot 1907 vooraleer men een degelijke bezetting bij elkaar had.

foto-2-oudste-foto

Geschiedenis

Vanaf 1921 kende de fanfare met de komst van pater Octaaf, een grote bloei. In 1932 schonk Erevoorzitter notaris Aloïs Rommens de eerste vlag, met de beeltenis van St.-Franciscus. Vanaf 1953 wordt de fanfare zelfstandig met een eigen bestuur, dit omdat de niet religieuze opluisteringen in de meerderheid kwamen. Voordien was de gardiaan, de overste van het klooster, eigenlijk voorzitter. Meester Jaak Verboven werd de eerste voorzitter. In de late jaren 50 kende de fanfare ook muzikaal een hoogtepunt, ze speelde verschillende eerste prijzen bij elkaar bij wedstrijden. In 1967 stierf Jaak Verboven, voorzitter en bezieler, hij werd opgevolgd door zijn zoon Jos Verboven die deze functie tot 1996 zou blijven uitoefenen. In 1969 kon men, dankzij verschillende acties, een uniform aanschaffen en schonk de erevoorzitter een nieuwe vlag.

foto-3-Bisschops-jubileum

In 1972 kwam er zoveel respons op een oproep voor nieuwe trommelaars dat er een drumband werd opgericht o.l.v. René Oprins. De drumband kende een wisselend succes maar werd wegens gebrek aan leden in 1998 opgeheven. Buiten hoogtes waren er ook laagtes, in beginjaren 80, ging de fanfare door een gebrek aan leden bijna ter zielen. Dankzij de niet aflatende inzet van de oude garde bleef ze overeind. In 1989 kon de fanfare zich een nieuw uniform aanschaffen. En in 1994 t.g.v. het 90-jarig bestaan schonk de huidige Erevoorzitter André Rommens een vaandel. Stilaan ging er een nieuwe wind waaien in fanfareland en werd fanfare weer “in”. De ouderen zagen dat het goed ging en gaven de fakkel door aan een nieuwe generatie. Stilaan verschoof het accent meer naar het muzikale. Dankzij de aanwerving van gediplomeerde lesgevers en dirigenten steeg het muzikale peil. Concerten, optredens van het jeugdorkest en zelfs een deelname aan het provinciaal tornooi, met goed gevolg, bewijzen dat het goed gaat met de fanfare.

foto-4

In 2004 werd het 100-jarig bestaan gevierd met een hele rits aan activiteiten, die de fanfare een heel jaar lang in de schijnwerper hebben geplaatst. Heel de gemeenschap Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek vierde mee. Na het feestjaar gaf voorzitter Toon Verleye de fakkel door aan Bert Damen. In 2014 werd ook het 110-jarig bestaan weer gevierd, met o.a. een optreden in Den Haag. In 2016 heeft Bert Damen de voorzittershamer weer doorgegeven aan Frank Roelands. Momenteel telt de fanfare een 35-tal leden, o.l.v. Charles Bosters. Met gelukkig ook heel wat jeugd in de rangen. Maar uniek is zeker de goede sfeer tussen de leden, een hechte vriendenclub, waar het goed is om te vertoeven en om zich muzikaal te amuseren.
foto-7-jeugd
foto-6-groepsfoto-100-jaar